با شرکت در نظرسنجی های ما کسب درآمد کنید.

با ثبت نام و شرکت در نظرسنجی ها کیف پول شما شارژ خواهد شد.به سه روش می توانید از این کیف پول استفاده کنید.

۱- برداشت نقد

۲- شرکت در حراجی ها

۳- شرکت در قرعه کشی ها